Php pdo ve mysqli Tabloların isimlerini listeleme

PDO Kullanarak Tablo İsimlerini Listeleme:

<?php
$servername = “localhost”;
$username = “kullanici_adi”;
$password = “parola”;
$dbname = “veritabani_adi”;

try {
$conn = new PDO(“mysql:host=$servername;dbname=$dbname”, $username, $password);
$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

$sql = “SHOW TABLES”;
$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->execute();

$result = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN);

echo “Veritabanındaki tablolar:<br>”;
foreach ($result as $table) {
echo $table . “<br>”;
}
} catch (PDOException $e) {
echo “Bağlantı hatası: ” . $e->getMessage();
}

$conn = null;
?>

 

MySQLi Kullanarak Tablo İsimlerini Listeleme:

<?php
$servername = “localhost”;
$username = “kullanici_adi”;
$password = “parola”;
$dbname = “veritabani_adi”;

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

if ($conn->connect_error) {
die(“Bağlantı hatası: ” . $conn->connect_error);
}

$result = $conn->query(“SHOW TABLES”);

if ($result->num_rows > 0) {
echo “Veritabanındaki tablolar:<br>”;
while($row = $result->fetch_assoc()) {
echo $row[“Tables_in_$dbname”] . “<br>”;
}
} else {
echo “Tablo bulunamadı”;
}

$conn->close();
?>

 

 

 

Bu iki kod parçası, veritabanındaki tablo isimlerini listelemek için sırasıyla PDO ve MySQLi kullanır. PDO koduyla MySQL veritabanına bağlanırken, MySQLi kodunda mysqli sınıfı kullanılır. Bunun dışında, iki kod parçası aynı sonuca ulaşır: veritabanındaki tablo isimlerini ekrana yazdırır.

 

 

 

 

Tablonun sütun (alan) isimlerini almak için, DESCRIBE veya SHOW COLUMNS FROM sorgularını kullanabilirsiniz. İşte bu sorguları kullanarak tablonun sütun isimlerini alacak olan PDO ve MySQLi kod örnekleri:

 

PDO Kullanarak Tablonun Sütun İsimlerini Almak:

<?php
$servername = “localhost”;
$username = “kullanici_adi”;
$password = “parola”;
$dbname = “veritabani_adi”;
$table = “tablo_adi”;

try {
$conn = new PDO(“mysql:host=$servername;dbname=$dbname”, $username, $password);
$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

$stmt = $conn->prepare(“DESCRIBE $table”);
$stmt->execute();

$result = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN);

echo “Tablonun sütunları:<br>”;
foreach ($result as $column) {
echo $column . “<br>”;
}
} catch (PDOException $e) {
echo “Bağlantı hatası: ” . $e->getMessage();
}

$conn = null;
?>

MySQLi Kullanarak Tablonun Sütun İsimlerini Almak:

<?php
$servername = “localhost”;
$username = “kullanici_adi”;
$password = “parola”;
$dbname = “veritabani_adi”;
$table = “tablo_adi”;

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

if ($conn->connect_error) {
die(“Bağlantı hatası: ” . $conn->connect_error);
}

$result = $conn->query(“SHOW COLUMNS FROM $table”);

if ($result->num_rows > 0) {
echo “Tablonun sütunları:<br>”;
while($row = $result->fetch_assoc()) {
echo $row[“Field”] . “<br>”;
}
} else {
echo “Sütun bulunamadı”;
}

$conn->close();
?>

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir